1998

1998 merupakan tahun biasa yang bermula pada hari Khamis. Ia berlangsung dari 2 Ramadan 1418 hingga 12 Ramadan 1419. Tahun ini telah diisytiharkan sebagai "Tahun Antarabangsa Lautan".