A’A Nefer

A’A Nefer merupakan lembu suci bagi Dewa Hermonthis, yang dikaitkan dengan Dewa Montu.[1]Peradapan Mesir telah wujud lebih 3,000 tahun dan perkembangan ugama di Mesir kuno telah membantu mewujudkan banyak dewa dewi yang disembah bagi pelbagai sebab, dan pelbagai upacara keugamaan yang telah diamalkan pada masa tersebut.