Penggunaan A

Dalam kebanyakan bahasa yang menggunakan huruf Rumi, huruf A menggunakan bentuk vokal belakang terbuka (/ɑ/), atau vokal tengah (/a/). Dalam Abjad Fonetik Antarabangsa, kepelbagaian huruf A meminjam pelbagai vokal.

A ialah huruf ketiga paling dikenali dalam Bahasa Inggeris, dan kedua paling dikenali dalam Bahasa Sepanyol dan Bahasa Perancis. Mengikut purata, lebih kurang 3.6% huruf-huruf dalam Bahasa Inggeris mudah menjadi sebagai perkataan "as", sementara lebih kurang 6.2% dalam Bahasa Sepanyol dan 4% dalam Bahasa Perancis.[1]