Interverbrat Abdomen

Dalam semut pekerja, abdomen terdiri daripada propodeum yang dicantumkan kepada toraks dan metasoma, dirinya terbahagi kepada petiol sempit dan bebuli gaster.

Abdomen interverbrat dibentuk oleh siri plat atas cekung yang disebut tergit dan plat atas cembung yang dikenali sebagai sternit, keseluruhannya dicantum oleh membran yang boleh diregang.

Abdomen mengandungi saluran pencernaan serangga dan organ pembiakan, ia terdiri daripada 11 segmen di dalam kebanyakan order serangga tatkala segmen ke-11 tiada dalam serangga dewasa pada kebanyakan order yang lebih tinggi. Bilangan segemen ini berbeza-beza dari spesies ke spesies dengan bilangan segmen yang ketara dikurangkan kepada tujuh sahaja dalam lebah biasa. Collembola pula hanya mempunyai enam segmen abdomen.

Kadangkala abdomen telah diubah suai. Dalam semut, segmen abdomen pertama telah dicantumkan kepada toraks dan dipanggil propodeum. Segmen kedua membentuk petiol sempit. Sesetengah semut memiliki segmen pospetiol dan baki segmen membentuk bebuli gaster.

Berbeza dengan artropod, serangga tidak mempunyai kaki pada abdomen dalam bentuk dewasa, namun Protura memilikinya dengan apendaj bak kaki pada tiga segmen abdomen pertama manakala Archaeognatha pula mempunyai "jarum" kecil dan beratikulat di mana merujuk kepada apendaj rudimen. Kebanyakan larva serangga termasuk Lepidoptera and Symphyta (lalat gergaji) memiliki apendaj berisi dipanggil prokaki pada segmen abdomennya di mana membenarkan mereka untuk mencengkam tepi daun ketika bergerak keliling.