Biografi Abdullah Abdul Kadir Munshi

Munsyi Abdullah bin Abdul Kadir dianggap sebagai bapa sastera moden. Beliau telah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles. Pada masa yang sama beliau telah menterjemah kitab Injil ke dalam bahasa Melayu untuk pergerakan-pergerakan mubaligh Kristian di Singapura dan Melaka.

Dalam riwayat beliau, Hikayat Abdullah, beliau berjaya memberi gambaran yang jelas mengenai pandangan orang Melayu terhadap kedatangan British ke Tanah Melayu. Beliau ialah pengkarya pertama yang telah lari daripada corak penulisan tradisional.

Banyak antara karya beliau yang cuba diketengahkan mengandungi unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu, etika penggunaan bahasa dan budaya.[1]

Beliau juga menguasai bahasa Tamil, Arab, Hindustani dan bahasa Inggeris. Beliau pernah melibatkan diri dalam kerjaya sebagai guru, penterjemah buku dan penulis buku.[2][sumber tak boleh dipercayai?]