Pernikahan Abdullah bin Abdul Muttalib

Berkahwin dengan Siti Aminah binti Wahab bin Abd Manaf pada usia 18 tahun.Pernikahan beliau dengan Siti Aminah telah ditentukan oleh bapanya, Abdul Mutalib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qusoi bin Kilab.