Abdullah

‘Abdullāh (عبد الله "hamba Alah",juga dieja Abdullah, Abd Allah dan Abdallah) merupakan satu nama Arab biasa.Orang bukan Islam yang memeluk Islam juga sering dibin/bintikan dengan Abdullah.Terdapat ramai tokoh terkenal dengan nama 'Abdullah: