Alkohol

Dalam kimia, satu alkohol adalah mana-mana sebatian organik dalam mana satu hidroksil kumpulan (-OH) terikat kepada atom karbon, yang mana sebaliknya juga terikat kepada hidrogen dan/atau atom karbon lain. Formula am untuk alkohol asiklik adalah CnH2n+1OH.