Memperkasakan hak asasi manusia di Malaysia Andrew Khoo

Andrew berkata ada negara-negara Islam di dunia turut mendesak Malaysia melindungi hak etnik dan agama minoriti serta mengambil lebih perhatian terhadap isu hak asasi manusia dan kebebasan bersuara serta berpersatuan. Mereka tidak menggunakan keagamaan Islam sebagai alasan tidak mengiktiraf kesejagatan hak asasi manusia.

Dia menyokong tuntutan Gabungan NGO-NGO Hak Asasi Manusia (Comango) kepada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam isu proses semakan berkala sejagat (UPR) pada Oktober 2013 untuk memperkasakan hak asasi manusia di Malaysia.