Angiologi
Angiologi

Angiologi

Angiologi (daripada perkataan Yunani, ἀγγεῖον, angeīon, "pembuluh"; and -λογία, -logia, "kajian") atau perubatan vaskular ialah cabang perubatan yang berkaitan dengan sistem peredaran dan limfa manusia, yakni arteri, vena, pembuluh dari kedua-dua sistem dan penyakit-penyakitnya. Angiologi menekankan berkenaan pengenalpastian, rawatan dan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan saluran-saluran tersebut.