Algoritma Angka Armenia

Nombor di dalam sistem angka Armenia diperolehi dengan penambahan mudah. Angka Armenia ditulis dari kiri ke kanan (seperti dalam bahasa Armenia). Walaupun susunan angka adalah tidak relevan kerana hanya penambahan yang dilakukan, lazimnya ia ditulis dalam susunan nilai menurun.

Contoh:

  • ՌՋՀԵ = 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5
  • ՍՄԻԲ = 2222 = 2000 + 200 + 20 + 2
  • ՍԴ = 2004 = 2000 + 4
  • ՃԻ = 120 = 100 + 20
  • Ծ = 50

Untuk nombor lebih besar dari 9000, satu baris diletakkan di atas huruf, yang mendarabkannya dengan 10,000. Contohnya, 10,000 ditulis Ա dengan baris di atasnya, dan 20,000 ditulis Բ dengan baris di atasnya.