Angka Ibrani

Sistem angka Ibrani ialah sejenis sistem angka abjad separa perpuluhan yang menggunakan huruf dalam abjad Ibrani. Di dalam sistem ini, tiada tatatanda kedudukan bagi sifar, dan nila angka bagi setiap huruf ditambah bersama. Setiap unit (1, 2,...,9) ditentukan dengan huruf berlainan, setiap puluh (10,20,.....,90) dengan huruf berlainan, dan setiap empat ratus pertama (100,200,300,400) dengan huruf berlainan. Ratus yang seterusnya (500, 600, 700, 800 dan 900) diwakili dengan nilai tambah dua atau tiga huruf yang mewakili empat ratus pertama. Untuk mewakili nombor dari 1,000 hingga 999,999, huruf yang sama digunakan semula bagi ribu, puluh ribu, dan ratus ribu. Gematria (Numerologi Yahudi) menggunakan transformasi sebegini dengan meluas.Di Israel kini, sistem perpuluhan angka Hindu-Arab (cth. 0, 1, 2, 3..) digunakan dengan lebih meluas (wang, umur, tarikh kalendar awam). Angka Ibrani hanya untuk kes-kes khusus, seperti untuk kalendar Ibrani, atau untuk penomboran senarai (sama seperti a, b, c, d, dan sebagainya), seperti penggunaan angka Rumi di dunia Barat.