Angka_Arab

Angka Arab ialah sepuluh digit (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) yang digunakan di dunia Barat yang berevolusi dari angka Arab. Ia diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-10 oleh orang Arab dari Afrika Utara. Istilah "angka Arab" (Bahasa Inggeris: Arabic numerals) masih lagi digunakan sehingga hari ini. Sistem angka Arab dipercayai diadaptasi oleh orang Arab dari sistem angka Hindu purba.Sistem angka Hindu mula dibangunkan di India sekitar 500 M[1][2]. Sistem ini mencetus revolusi besar dalam ilmu matematik dengan pengenalan nombor sifar dan tatatanda kedudukan. Ia dianggap satu sistem yang penting kepada pembangunan pesat ilmu matematik.Sistem ini kemudiannya dipelajari oleh ahli Matematik Islam seperti Al-Khawarizmi dan disebarkan ke seluruh dunia Arab pada zaman kegemilangan tamadun Islam. Bentuk Angka ini kemudian berevolusi menjadi "bentuk Eropah" seperti yang digunakan sekarang di seluruh dunia, apabila ia sampai di Maghribi dan Andalusia. Dari sana, ia diperkenalkan pula ke Eropah pada zaman Pertengahan. Angka Arab tersebar ke seluruh dunia melalui perdagangan Eropah, buku-buku dan kolonialisme. Hari ini ia merupakan angka yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sistem angka yang mengandungi sepuluh digit (٠.١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨.٩) yang digunakan di dunia Arab, dikenali di Barat sebagai angka Arab timur. Di kalangan orang Arab, angka ini juga dikenali sebagai angka Hindu ",[3][4] kerana asal usulnya dari India.