Pemenang anugerah mengikut kategori Anugerah Bintang Popular Berita Harian

1987–89
1990–2000
2001–kini
1987–91
1992–kini
1987–kini
1987–99
2000–2002
2003–2007
2008
2009
2010–16
2017–kini
1997–2000
2002–kini
1996–2001
2002–kini
1992–2002
2003–04
2005–kini
1992–2014
2015–kini
2001–2014
2015–kini

Rujukan

WikiPedia: Anugerah Bintang Popular Berita Harian http://www.highbeam.com/doc/1P1-82611270.html http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/arkibp... http://abp.bharian.com.my/Entertainment/ABP/sejara...