Atas min aras laut

Istilah atas min aras laut (AMSL) merujuk kepada aras tinggi (di atas bumi) atau altitud (di udara) bagi mana-mana objek dari datum aras laut purata. Ia digunakan secara meluas dalam bidang radio (bagi kedua-dua penyiaran dan penggunaan telekomunikasi yang lain) oleh para jurutera untuk menentukan kawasan liputan yang dapat dicapai oleh sesebuah stesen. AMSL juga digunakan dalam bidang penerbangan, dengan semua ketinggian dirakam dan dilaporkan berdasarkan min aras laut (lihat juga aras penerbangan), serta juga dalam bidang sains atmosfera.