Takrif Atas min aras laut

Konsep "min aras laut" pada dirinya merupakan sesuatu konsep buatan kerana nilai untuk min aras laut bagi seluruh planet tidak mungkin ditentukan. Ia amat berbeza-beza walau jika skalanya dikurangkan dengan ketara. Ini disebabkan laut sentiasa bergerak dan terpengaruh oleh:

dan sebagainya. Yang paling baik seseorang dapat melakukan adalah untuk memilih satu tempat dan mengira min aras laut pada tempat itu lalu menggunakannya sebagai datum. Misalnya, Ukur Ordnans menggunakan datum ketinggian berdasarkan ukuran min aras laut yang diberikan oleh sebuah tolok pasang surut yang terletak di Newlyn, Cornwall antara 1915 sehingga 1921 [1] untuk peta Great Britainnya. Datum ini sebenarnya berbeza dengan min aras laut di seberang sana negara sebanyak sekitar 80 sentimeter.

Salah satu alternatif yang lain adalah untuk mendasarkan ukuran ketinggian pada elipsoid seluruh bumi, sebagaimana dilakukan oleh sistem-sistem seperti GPS. Dalam bidang penerbangan, elipsoid yang dikenali sebagai Sistem Geodesi Sedunia 84 semakin digunakan untuk menentukan aras laut. Satu alternatif lagi adalah untuk menggunakan datum berasaskan geoid seperti NAVD88.