Australian stumpy tail cattle dog

NZKC Pekerja
Warna Berbintik merah atau berbintik biru
Nama lain Anjing lembu ekor kontot
Catatan Baka diterima secara sementara, tidak layak untuk CACIB
Pengelasan dan piawaianFCIANKCCKCNZKCUKC
Pengelasan dan piawaian
FCIKumpulan 1 Seksyen 2 #351 (Sementara)(Piawaian)
ANKCKumpulan 5–(Anjing Pekerja)(Piawaian)
CKCKumpulan 7–(Anjing Gembala)(Piawaian)
NZKCPekerja(Piawaian)
UKCAnjing Gembala(Piawaian)
Tinggi 46–51 cm (18–20 in)
ANKC Kumpulan 5–(Anjing Pekerja)
TraitTinggiBuluWarnaJangka hayat
Trait
Tinggi46–51 cm (18–20 in)
BuluPendek
WarnaBerbintik merah atau berbintik biru
Jangka hayat10–13 tahun
Jangka hayat 10–13 tahun
Bulu Pendek
UKC Anjing Gembala
FCI Kumpulan 1 Seksyen 2 #351 (Sementara)
CKC Kumpulan 7–(Anjing Gembala)
Negara asal Australia
Nama ringkas Stumpy
Stumpy tail
Heeler