Australopithecus
Australopithecus

Australopithecus

Australopithecus (Latin australis selatan, Yunani πίθηκος pithekos, "kerala") adalah genus beberapa fosil yang ditemui ternyata menunjukkan bahawa hominids memang berasal dari benua Afrika. Sehingga kini para saintis mempercayai keturunan dari hominids era awal seperti dan keturunan spesies.