Autokorelasi

Autokorelasi (Bahasa Inggeris: autocorrelation atau yang juga disebut sebagai kaitan diri) merupakan salah satu pelanggaran andaian dalam regresi lurus berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (Bahasa Inggeris: best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi lurus berganda seharusnya tiada autokorelasi, iaitunilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai kaitan sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]