Avatara
Avatara

Avatara

Avatar (Sanskrit: अवतार, avatāra) dalam agama Hindu bermaksud jelmaan Tuhan di bumi dalam rupa manusia atau mahkluk lain. Selain Tuhan, golongan dewa-dewi dan para Rishi juga dikatakan jelmaan di bumi untuk sesuatu tujuan tertentu. Konsep Avatara ini mungkin telah dibayangkan dalam Rig Veda di mana Indra dikatakan mempunyai kesaktian luar biasa untuk mengambil apa-apa rupa[1]. Beberapa Avatara yang disenaraikan sebagai Dasavatara (Sepuluh Avatara) juga ditemui dalam kesusasteraan Vedik awal. Satapatha Brahmana menyebut tentang Kurma[2], Matsya[3], Varaha[4] dan Vamana Avatara[5].Doktrin Avatara telah julung kali dihuraikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita. Menurut doktrin Avatara, Tuhan lahir atau menjelma di bumi untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan Dharma/Kebenaran.Konsep Avatar merupakan salah satu rukun asas agama Hindu, terutamanya dalam Vedanta dan mazhab Vaishnavisme.[6] Lazimnya, perkataan 'Avatara' sering dikaitkan dengan Tuhan Mahavishnu. Meskipun dalam tradisi-tradisi Vedanta, Vaishnavisme dan Saktaisme, Tuhan Siva dipercayai telah menjelma dalam beberapa rupa tertentu mazhab Saivisme tidak menerima konsep Avatara Siva.

Rujukan

WikiPedia: Avatara http://www.comparativereligion.com/avatars.html http://www.gaudiya.com/image/manifestations.gif http://www.gaudiya.com/index.php?topic=theology http://www.krishna.com/node/603 http://www.srivaishnavam.com/stotras/dasavatharam_... http://www.virtuescience.com/i-am-the-one-and-only... http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/avatars.... http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/Religions/Ava... http://www.salagram.net/Dasavatara-page.htm http://encyclopediaofauthentichinduism.org/article...