Avdelan-e Olya
Avdelan-e Olya

Avdelan-e Olya

Avdelan-e Olya merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.