Azab Kubur

Kitab Wahyu
Kitab Daniel
Olivet discourse
Biri-biri dan Kambing
Tokoh utama
Jesus
Dua Saksi
Empat Penunggang Kuda
Antichrist
Pandangan berlainan
Preterism
Idealisme
Kesejarahan
Futurisme
Perbezaan Millennial
Premillennialism
Amillennialism
Postmillennialism
Peristiwa lain
Kronologi Wahyu
Rapture
Tujuh tera
Kedatangan Kedua Jesus
Hari Akhirat
As-Sirāt
Barzakh
'Azab Ul Qabr
Jannah
Jahannam
Kaʿbah
Pokok Jahannam
Tokoh Utama
Ad Dajjāl
Dabbat Al Ard
Dhul Suwayqatayn
Isa
Al-Masih
Imam Mahdī
Nabi Muhammad
Ya’juj dan Ma’juj
Sufyani
Malaikat
Izrail
Israfil
Kirâman Kâtibîn
Malik
Munkar & Nakir
Ridhwan
Zabaniyah
Peristiwa
Ghazwa-e-hind
Fitnah
Kedatangan Kedua
Kebangkitan semula
Kalki
Kali Yuga
Azab Kubur (Bahasa Arab: عذاب القبر‎ ʿAdhāb al-Qabr) adalah satu konsep Islam bagi tempoh selepas kematian tetapi sebelum Hari Kiamat, apabila roh-roh yang tidak bersaksi dengan kesaksian yang benar akan dihukum dan diseksa dalam kubur.Dalam sistem kepercayaan Islam, selepas mati roh seseorang melalui suatu peringkat digelar barzakh, di mana ia wujud dalam kubur (walaupun jika mayat orang itu telah dimusnahkan, rohnya akan rehat di bumi berhampiran tempat kematian mereka).[1] Apabila pengebumian tamat dan orang terakhir di upacara itu telah melangkah 70 langkah dari kubur, Malaikat Munkar dan Nakir akan menegakkan mayat dalam kubur dan menanyakan tiga soalan: "Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apa agamamu?". Seseorang yang soleh akan menjawab secara betul, mengatakan bahawa Tuhan mereka ialah Allah, bahawa Muhammad adalah Nabi mereka dan agama mereka adalah Islam. Jika si mati menjawab soalan secara betul, masa menantikan kebangkitan semula adalah menyeronokkan. Mereka yang tidak menjawab seperti yang telah disebutkan akan menderita Azab Kubur hingga hari pengadilan.[2]