Azemah Ni'matul Bolkiah

Maaf tiada artikel Azemah Ni'matul Bolkiah

Artikel serupa

English version Azemah Ni'matul Bolkiah


Azemah Ni'matul Bolkiah

Keputeraan (1984-09-26) 26 September 1984 (umur 36)
Nama penuh
Nama penuh
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
Kerabat Kerabat Bolkiah
Ayahanda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah
Bonda Puan Hjh Maryam binti Abdul Aziz
Agama Islam