Azida
Azida

Azida

Azida adalah sejenis anion dengan formula N3-. Ia merupakan bes berkonjugat bagi asid hidrazoik. N3- ialah anion linear yang isoelektronik dengan CO2 dan N2O. Dalam teori ikatan valens, azida boleh dijelaskan dengan beberapa struktur resonans dan yang terpenting adalah N-=N+=N-. Azida juga adalah kumpulan berfungsi dalam kimia organik, RN3. Penggunaan azida yang utama adalah sebagai pendorong di dalam beg udara.