Pendidikan 2011 Azizpur

Menurut bancian India pada tahun 2001 Azizpur memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 41%, di bawah kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 67% lelaki dan 33% wanita mampu membaca. 20% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)