B*-algebra

B*-algebra adalah struktur matematik yang dikaji dalam analisis fungsian. Sebuah B*-algebra A merupakan sebuah algebra Banach ke atas medan nombor kompleks, bersamaan dengan sebuah peta * : A → A digelar involusi yang mempunyai ciri berikut:B* algebra merupakan satu kes khas *-algebra; suatu takrifan ringkas dan terang adalah bahawa sebuah B*-algebra adalah sebuah *-algebra Banach yang mana (5) juga berpegang.Jika ciri berikut juga adalah benar, algebra sebenarnya adalah C*-algebra: