Sejarah B

Huruf B berkemungkinan bermula sebagai sebuah piktogram untuk sebuah pelan rumah dalam Hiroglaf Mesir atau Abjad Proto-semitik.

Kotej Hiroglif MesirRumah Proto-Semitic"beth" PhoeniciaBeta YunaniEtruscanB Romawi

Menjelang 1500 SM, huruf-huruf dalam Abjad Phoenicia mempunyai bentuk tegak yang berfungsi sebagai sebuah "beth".