Bahasa Jepun Bahasa-bahasa Austronesia

Bahasa Jepun ialah sebuah kes yang menarik minat banyak pakar linguistik. Ada yang mengelompokkan bahasa ini dalam rumpun bahasa Austronesia berdasarkan beberapa kata-kata dan fonologi bahasa Jepun. Namun yang lain berpendapat bahasa Jepun termasuk rumpun bahasa Altai dan terutamanya mirip dengan cabang bahasa Mongol. Bahasa Korea kemungkinan besar termasuk rumpun bahasa yang sama juga. Bahasa Korea mirip dengan bahasa Jepun namun sejauh ini belum ada yang menghubungkannya dengan rumpun bahasa Austronesia. Namun, perlu diberi catatan pula bahawa rumpun bahasa Altai masih dipertikaikan lagi.

Beberapa kata daripada bahasa Jepun yang berasal daripada rumpun bahasa Austronesia:

Rencana ini tidak memetik apa-apa sumber atau rujukan. Sila bantu dalam memperbaiki rencana ini dengan menambahkan rujukan ke sumber-sumber yang boleh dipercayai. Bahan yang tidak disahkan mungkin akan dipertikai dan dipadam. (Ketahui bagaimana dan bila untuk membuang pesanan templat ini)
 • hi'(火)' yang bererti api dan berasal daripada *PAN (Proto-Austronesia): *Hapuy
 • ké(木) yang bererti kayu
 • namaé(名前) yang bererti nama
 • ano yang bererti anu (itu)
 • suki yang bererti suka
 • tsuki(月) yang bererti [[bulan
 (untuk dewa bulan Jepun,sila lihat Tsukuyomi)
 • kimi(君;きみ) yang bererti kamu
 • ani(兄)’’ yang bererti adik
 • iku(行く) yang bererti ikut/datang
 • kashi/kasu(貸し/貸す) yang bererti kasi(bagi)


(bahagian ini masih perlu ditambah)