Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Bancian Malaysia 2020 atau rasminya Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 (juga myCensus2020) ialah projek banci yang akan/telah dijalankan di semua kawasan perumahan dan petempatan di seluruh Malaysia pada tahun 2020. Ia merupakan bancian keenam yang dilaksanakan semenjak penubuhan negara Malaysia pada tahun 1963.[1] Pelaksanaan bancian ini ialah merujuk kepada peruntukan yang terkandung dalam Akta Banci 1960.[2]