Bandar_banci

Di India, sebuah bandar banci (Bahasa Inggeris: census town) ialah sebuah bandar yang tidak ada badan perbandaran tetapi masih mempunyai jumlah penduduk yang bererti yang masih dianggap luar bandar.[1] Sebuah bandar banci ialah suatu bandar yang memiliki jumlah penduduk minimum 5,000 orang, memiliki sekurang-kurangnya 75% penduduk lelaki yang bekerja terlibat dengan pekerjaan bukan pertanian dan pemampatan penduduk sekurang-kurangnya 400 penduduk setiap km2.[2][3]Di Ireland, sebuah bandar banci ialah;—- Central Statistics Office Ireland