Asal usul dan penggunaan istilah Biosfera

Istilah "biosfera" mula digunakan oleh ahli geologi Eduard Suess pada 1875, yang ditakrifkan sebagai:[4]

"Lokasi pada permukaan Bumi di mana kehidupan tinggal."

Walaupun konsep ini berasas dari asal-usul geologi, biosfera menunjukkan sumbangan Charles Darwin dan Matthew F. Maury dalam bidang sains bumi. Konteks ekologi dalam biosfera mula digunakan pada tahun 1920-an, menggantikan istilah "ekosistem" yang digunakan oleh Sir Arthur Tansley pada 1935. Vladimir I. Vernadsky mentakrifkan ekologi sebagai sains kajian biosfera, yang merupakan disiplin integerasi astronomi, meteorologi, biogeografi, evolusi, geologi, geokimia, hidrologi dan secara amnya kajian semua kehidupan dan sains bumi.

Definisi yang lebih mendalam

Sesetengah saintis menggunakan istilah biosfera dengan terhad. Sebagai contoh, ahli geokimia mentakrifkan biosfera sebagai jumlah organisma hidup (bersamaan dengan istilah "biojisim" atau "biota" yang digunakan ahli biologi dan ekologi). Berdasarkan takrifan ini, biosfera ialah salah satu daripada empat komponen berlainan model geokimia, yang juga terdiri daripada litosfera, hidrosfera dan atmosfera. Definisi terhad ini digunakan ahli geokimia disebabkan pengkhususan dalam sains moden. Sesetengah saintis menggunakan istilah ekosfera, yang mula digunakan pada 1960an, yang merujuk kepada komponen biologi dan fizikal planet.