Bulan biru

Bulan biru bukanlah menunjukkan keadaan bulan yang berwarna biru tetapi istilah yang diberikan bagi bulan mengambang yang jarang. Kebanyakan tahun akan mempunyai dua belas kali fenomena bulan mengambang yang berlaku lebih kurang sekali sebulan, tetapi setiap tahun kalendar Masihi mempunyai 12 kitaran bulan dan lebih 11 hari. Maka, apabila hari yang lebih itu dikumpul, maka, setiap dua atau tiga tahun sekali akan mempunyai tambahan bulan mengambang (setiap 2.72 tahun) dan keadaan ini dinamakan "bulan biru".Istilah bulan biru (atau blue moon) sering digunakan dalam metafora yang menunjukkan keadaan jarang berlaku, seperti dalam peribahasa Inggeris "once in a blue moon" (sekali dalam bulan biru).Bulan juga mampu kelihatan kebiru-biruan jika mempunyai gangguan atmosfera.

Rujukan

WikiPedia: Bulan biru http://www.uranometrianova.pro.br/astronomia/AA001... http://www.farmersalmanac.com/astronomy/bluemoon.h... http://www.inconstantmoon.com/cyc_blue.htm http://www.infoplease.com/spot/bluemoon1.html http://www.msnbc.msn.com/id/18869948/ http://www.netaxs.com/~mhmyers/blue/blue.html http://www.obliquity.com/cgi-bin/bluemoon.cgi http://skyandtelescope.com/observing/objects/moon/... http://skytonight.com/observing/objects/moon/33041... http://www.wilsonsalmanac.com/bluemoon.html