Penamaan bintang Buruj_Cina

Ahli astronomi Cina kuno ada kaedah sistematik untuk menamakan bintang yang nyata di angkasa, lebih kurang seribu tahun sebelum Johann Bayer berbuat seumpamanya. Pokoknya, setiap bintang diuntukkan kepada satu asterisme, kemudian diberi nombor individu dalam asterismenya. Oleh itu, setiap bintang diberi "Nama asterisme" + "nombor". Penomboran bintang dalam asterisnme ini mengikut kedudukan dalam asterisme, berbeza sekali dengan kaedah Bayer yang mengikut magnitud bintang.

Contohnya, bintang Altair dinamakan 河鼓二 dalam bahasa Cina: 河鼓 ialah nama asterismenya (Gendang Sungai), dan 二 pula ialah nombornya (dua). Oleh itu, namanya ialah "Bintang Kedua Gendang Sungai".

Sesetengah bintang juga ada nama tradisi yang dikaitkan dengan mitos atau astrologi. Misalnya, bintang Altair lebih dikenali sebagai 牛郎星 atau 牵牛星 (Bintang Gembala Lembu), berdasarkan kisah mitos Gembala Lembu dan Gadis Penenun.

Nama-nama bintang ini masih dipakai dalam astronomi Cina moden. Kesemua bintang yang memakai nama tradisi Barat sentiasa diterjemah kepada nama-nama tradisi Cinanya.