C_Sharp

C# (disebut "C Sharp") ialah sebuah bahasa pengaturcaraan berorientasi objek yang dicipta oleh Microsoft sebagai satu daripada inisiatif .NET mereka. C# kemudiannya diselaraskan sebagai piawai antarabangsa oleh ECMA dan ISO.