Cerita Rakyat Malaysia
Cerita Rakyat Malaysia

Cerita Rakyat Malaysia

Cerita rakyat Malaysia ialah budaya rakyat Malaysia dan orang asli lain di kepulauan Melayu seperti yang dinyatakan dalam tradisi lisan, manuskrip bertulis dan kearifan ciri khas tempatan. Cerita rakyat Malaysia secara tradisinya disebarkan secara lisan tanpa adanya sistem tulisan. Tradisi lisan berkembang pesat dalam kalangan orang Melayu, tetapi terus bertahan dalam kalangan Orang Asli dan pelbagai kumpulan etnik bornean di Sarawak dan Sabah. Namun begitu, cerita rakyat Malaysia berkait rapat dengan cerita rakyat Melayu klasik di rantau ini. Walaupun, cerita rakyat Melayu cenderung mempunyai latar belakang wilayah, dengan peredaran masa, dan melalui pengaruh media moden, sebahagian besar cerita rakyat Melayu serantau telah terjalin dengan cerita rakyat Malaysia yang lebih popular.Dalam bahasa Melayu, istilah budaya rakyat digunakan untuk menggambarkan cerita rakyat. Menurut Kamus Dewan, budaya rakyat boleh diertikan sebagai cerita, adat, pakaian, tingkah laku dan lain-lain yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa. [1] Cerita rakyat Malaysia mengambil pengaruh besar daripada tradisi khas India, dengan sejumlah tokoh, lagenda, dan makhluk diadaptasi daripada tradisi pra-Islam kepulauan Melayu. Pengaruh India ini bermakna cerita rakyat Malaysia secara amnya berbeza antara wilayah dalam negara, cerita rakyat dari Malaysia barat mempunyai lebih banyak pengaruh cerita rakyat India berbanding Malaysia timur. Walau bagaimanapun, banyak bahagian cerita rakyat Melayu dan Malaysia masih mengandungi bukti masa lampau pra-Islam.

Rujukan

WikiPedia: Cerita Rakyat Malaysia http://www.ipbl.edu.my/portal/penyelidikan/seminar... http://studentsrepo.um.edu.my/1746/6/BAB_3.pdf http://myrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789... http://www.sabrizain.org/malaya/layla.htm http://ebrochures.malaysia.travel/storage/myfile/f... https://dayakdaily.com/tales-of-bujang-senangand-s... https://books.google.com/books?id=21gkDQAAQBAJ https://books.google.com/books?id=2aXkwgEACAAJ https://books.google.com/books?id=72VwCFtYHCgC https://books.google.com/books?id=YAsZDAAAQBAJ