Cerita dongeng masyarakat Melayu

Dongeng Melayu atau "cerita rakyat" adalah merujuk kepada siri-siri pengetahuan, tradisi dan pantang-larang yang telah diwarisi turun temurun dalam bentuk oral, bertulis dan perlambangan diantara penduduk asli kepulauan nusantara Asia Tenggara. Ini merangkumi tema dan bahan yang tertakluk berkaitan dengan pengetahuan asli kaum Melayu dan juga kaum-kaum berkaitan di rantau tersebut.Dongeng cerita rekaan bertujuan sebagai bahan pengajaran kepada kanak-kanak dengan sudutpandang yang positif dan membantu ibu bapa mendidik anak-anak dengan kesopanan juga adat resam. Dongeng Melayu pada zaman sekarang telah dibukukan kepada buku cerita kanak-kanak pra-sekolah. Maksud dan erti dalam pengajaran kandungan Dongeng Melayu juga menjadi bahan didikan kanak-kanak pada usia kecil lagi.