Pandangan Cerita_pendek

Terdapat beberapa pandangan berbeza oleh ahli sastera dalam mendefinasikan cerpen. Hashim Awang mengatakan cerpen ialah cereka pendek yang membawa persoalan bagi menghasilkan kesan yang indah dan juga memusatkan diri kepada watak dalam situasi, di tempat dan ketika yang sesuai.[2] Othman Puteh mengatakan cerpen ialah cerita pendek yang direka, berbentuk prosa, relatif pendek dan mengutamakan kekuatan daya imaginasi, kreativiti, kecerdasan akal bagi mengusik kepekaan pembaca.[3] Teori Herati pula berkata cerpen bukan tulisan yang dikemukakan pada halaman pertama editorial dan berbeza dengan cerita kerana cerita hanya deretan peristiwa, sedangkan cerpen ialah peristiwa ataupun cerita yang mempunyai plot yang kemas dengan sejumlah watak yang terhad.