Cuti

Perkataan cuti datangnya daripada perkataan holiday yang mempunyai hubungan tetapi maknanya berbeza bagi negara-negara berbahasa Inggeris. Berdasarkan perkataan holy dan day, cuti pada mulanya bermaksud hari-hari keagamaan yang istimewa. Perkataan itu sekarang sudah berubah dalam penggunaan perkataannya untuk memaksudkan ia adalah apa-apa hari yang istimewa.Dalam kebanyakan dunia penutur Inggeris hari cuti juga merupakan tempoh diluangkan jauh dari rumah atau perniagaan dengan mengembara atau rehlah (contohnya. "Saya akan pergi ke Malta minggu hadapan"), Amerika Utara sama seperti "bercuti". Bagaimanapun sesetengah orang Kanada (terutama keturunan Inggeris dan Irish) menggunakan kedua istilah cuti (vacation) dan kelepasan (holiday) sama erti apabila merujuk kepada percutian atau masa luar kerja.Di Kanada dan Amerika Syarikat, hari kelepasan - (Holiday) adalah hari yang ditetapkan sebagai negara atau budaya. Cuti juga boleh dikatakan sebagai hari istimewa dimana sekolah dan/atau pejabat ditutup, seperti hari buruh.