Penggunaan D

Dalam kebanyakan bahasa yang memakai abjad Latin, huruf d melambangkan bunyi /d/, tetapi dalam abjad Vietnam pula bunyinya /z/ di utara dan /j/ (seperti "y" dalam "ya") di selatan. Di akhir perkataan Jerman pula, huruf d berbunyi /t/. Dalam bahasa Fiji, huruf ini melambangkan hentian prasengau /nd/. Dalam sesetengah bahasa yang mana hentian tak bersuara tanpa hemnbusan melawan tak bersuara hentian berhembusan, d melambangkan /t/ tanpa hembusan, sementara t pula berbunyi /tÊ°/ berhembusan. Contoh-contoh bahasa berkenaan termasuk bahasa Iceland, bahasa Gaelik Scot, bahasa Navajo, dan transliterasi pinyin untuk bahasa Mandarin.