Sejarah D

Hieroglif Mesir "pintu"D Proto-SemitikD PhoeniciaD EtruscanDelta Greek

Huruf Semitik Dâlet barangkalinya berkembang dari logogram yang bermaksud ikan atau pintu. Terdapat pelbagai hieroglif Mesir yang mungkin mengilhamkannya. Dalam bahasa Semitik, Yunani Purba, dan Latin, huruf ini mewakili konsonan /d/; dalam huruf Etruscan pula huruf ini seolah-olah tidak diperlukan, tetapi masih dikekalkan (lihat huruf B). huruf Yunani: Δ (besar) atau δ (kecil) (Delta).

Bentuk huruf kecil bagi "d", yang terdiri daripada satu gelung dan satu tangkai menegak yang tinggi, berkembang daripada perubahan secara beransur-ansur pada bentuk huruf besar D. Dalam penulisan zaman dahulu adalah satu kelaziman untuk memulakan lengkung pada kiri tangkai menegak, lalu menghasilkan satu serif pada atas lengkung itu. Serif ini disambung manakala bahagian lain huruf ini dikecutkan, lalu menghasilkan satu tangkai berbucu dan lengkungan. Tangkai berbucu ini kemudiannya tberubah menjadi tangkai menegak.

Berkaitan