Darjah kebesaran, bintang dan pingat Brunei

Darjah kebesaran, bintang dan pingat Brunei terdiri daripada Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan. Kedua-duanya dikurniakan oleh Sultan Brunei atas dasar pencapaian, terutama sekali sumbangan terhadap negara. Pengurniaan beberapa Bintang Kebesaran juga termasuk pengurniaan gelaran, yang mana gelaran berkenaan akan menjadi sebahagian daripada nama peribadi penerima dalam persuratan rasmi atau apabila disebut dalam media rasmi di negara ini. Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Adat Istiadat Negara, sebuah jabatan kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang juga bertanggungjawab terhadap adat istiadat dan protokol diraja Brunei.Medal-medal Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan dipaparkan di Muzium Alat Kebesaran Diraja yang terletak di ibu negara.