Darjah_(sudut)

Darjah, biasanya disimbolkan dengan °, adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada bidang antara dua satah, menggambarkan 1⁄360 daripada sebuah putaran penuh. Ertinya, besar 1 darjah adalah satu juring pada lingkaran yang dibahagi menjadi 360 buah juring yang besarnya sama. Jika sudut tersebut dinyatakan terhadap sebuah meridian rujukan, sudut tersebut menunjukkan sebuah lokasi pada sebuah bulatan besar sebuah bola (seperti Bumi, Marikh atau sfera cakerawala) [1].