Darjah_kebesaran_Melayu

Darjah kebesaran Melayu adalah suatu sistem pemberian gelaran kehormat kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada sesuatu negeri oleh pemerintah. Di Malaysia dan Brunei, darjah kebesaran masih digunakan secara meluas. Akan tetapi, Singapura yang mana kesultanannya telah dihapuskan oleh British pada tahun 1891 telah mengguna pakai darjah kebesaran awam bagi pemimpin-pemimpin mereka.[perlu rujukan]Berlainan sedikit dengan Indonesia, walaupun ia adalah sebuah republik, tetapi ia masih mengiktiraf beberapa pemimpin kebakaan dan sistem-sistem aristokrat yang mana kebanyakannya menyokong gerakan kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai contoh, mendiang isteri Suharto adalah Raden Ayu Siti Hartinah bukan seperti sesetengah mengatakan bahawa beliau adalah Madame Suharto.Pada masa ini, Malaysia, Brunei dan beberapa provinsi di Indonesia masih lagi menganugerahkan gelaran dan darjah kebesaran. Berikut merupakan apa yang khusus untuk sistem Malaysia. Rujukan untuk Brunei dan Indonesia diberi apabila ia bersangkut paut.Di Malaysia, semua gelaran bukan berasaskan keturunan boleh dianugerahkan kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Setiap gelaran mempunyai suatu bentuk gelaran yang boleh digunakan oleh isteri pemegang gelaran berkenaan. Bentuk ini tidak boleh digunakan oleh suami yang mempunyai isteri yang telah dianugerahkan gelaran; tetapi tidak sebaliknya.Turutan ini seharusnya digunakan apabila hendak membuang satu panggilan nama seseorang seperti berikut:-Cara penganugerahan, pangkat profesional, gelaran diRaja, gelaran persekutuan, gelaran negeri, gelaran keturunan bukan diRaja, Doktor (perubaran atau falsafah), Haji/Hajjah (bagi Muslim lelaki dan wanita yang telah menunaikan haji), Nama."Kaedah" yang dibawa oleh kebaikan gelaran diRaja biasanya berjaya menundukkan gelaran bukan diRaja. Kerabat diRaja lelaki mungkin menggunakan nama "al-Haj" kepada nama mereka jika dibandingkan dengan menggunakan "Haji". Contoh -contoh berikut adalah benar: