Program Dasar_Pembangunan_Nasional

  1. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat
  2. Memastikan keseimbangan kaum dalam pelbagai aspek
  3. Meningkatkan penggunaan sains dan teknologi
  4. Menerapkan nilai sosial, kerohanian, dan amalan cintakan alam sekitar
  5. Meningkatkan peluang dan kemudahan pendidikan
  6. Meningkatkan kerohanian diri