Datu dalam masyarakat Muslim Filipina Datu

Dalam struktur masyarakat silam Muslim Filipina, sultan merupakan kedudukan yang tertinggi, diikuti oleh datu. Kebesaran seorang datu diukur dari jumlah pengikutnya. In return for tribute and labor, the datu provided aid in emergencies and advocacy in disputes with other communities, through the agamat. Peranan datu adalah penting dalam masyarakat Muslim Filipina. Pada zaman silam, mereka mengetuai serbuan ke kampung-kampung yang lain bagi membalas dendam (dipanggil martabat) bagi kematian salah satu pengikutnya atau jika kehormatannya dicelar. Pada masa kini, datu masih berperanan sebagai ketua masyarakat Islam di Mindanao dan mentadbirkan hukum Sharia. Sokongan daripada datu adalah penting untuk menjalankan program-program kerajaan pada masa kini di dalam masyarakat Islam di sana.