Datu

Datu atau datto ialah gelaran untuk ketua sesuatu puak atau raja di Filipina sebelum ia dijajah oleh Sepanyol. Gelaran ini masih digunakan oleh keturunan mereka di Filipina. Perkataan datu dapat dirujuk berasal dari manuskrip Batu Bersurat Telaga Batu di Palembang, dimana pada baris ke-11 terdapat kata kedatuan yang ditafsirkan sama dengan kedaton atau keraton (Jawa) yang bermakna sama dengan istana raja, jadi kedatuan sama dengan wilayah datu. Sehingga datu maknanya sama dengan Raja[1].Selanjutnya kata datu ini berubah penuturan menjadi "datuk", suatu gelaran yang masih digunakan di Malaysia, Brunei dan Indonesia. Mitos kedatangan 10 orang datu dari Borneo diraikan setiap tahun di Perayaan Binirayan di Pulau Panay, yang pada zaman silam dikenali sebagai "Aninipay".