Davdan-e Bala
Davdan-e Bala

Davdan-e Bala

Davdan-e Bala merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.