Daya (fizik)

Di dalam fizik, daya yang bertindak ke atas sesuatu objek akan menyebabkan objek yang mempunyai jisim itu mengalami Pecutan atau berubah Halaju. Daya merupakan satu kuantiti Vektor. Mengikut Hukum Newton kedua, daya adalah:dimana