Daya gerak elektrik

Daya gerak elektrik (ditandakan dan diukur dalam volt)[1] adalah voltan yang dihasilkan oleh mana-mana sumber tenaga elektrik seperti bateri atau dinamo. Ia biasanya ditakrifkan sebagai keupayaan elektrik sumber dalam litar.[2] Alat yang menukar bentuk tenaga lain kepada tenaga elektrik membekalkan daya gerak elektrik kepada sesebuah litar.[3]Perkataan "daya" dalam konteks ini tidak digunakan untuk daya mekanikal yang diukur dalam newton tetapi keupayaan atau tenaga setiap unit cas yang diukur dalam volt.Dalam induksi (atau aruhan) elektromagnetik, daya gerak elektrik boleh ditakrifkan sekitar gegelung tertutup di mana kerja elektromagnet akan dilakukan pada cas jika ia bergerak sekali sekitar "gegelung" itu[4](cas boleh kehilangan tenaga yang diperoleh melalui rintangan kepada tenaga haba sambil ia bergerak melalui gelung tersebut). Untuk fluksbmagnet yang berubah menghubungkan sebuah gegelung, medan skalar keupayaan elektrik ini tidak ditentukan oleh medan vektor elektrik yang beredar, namun daya gerak elektrik melakukan kerja yang boleh diukur sebagai keupayaan elektrik potensi di sekitar gegelung tersebut.[5]Dalam hal dua terminal peranti (seperti elektrokimia sel) yang dimodelkan sebagai Thévenin bersamaan litar, bersamaan dengan emf boleh diukur sebagai terbuka litar potensi perbedaan atau voltan antara dua terminal. Ini berpotensi perbezaan boleh memandu semasa jika litar luar melekat ke terminal.