Formula Daya memusat

Magnitud daya sentripetal pada sesuatu object yang mempunyai jisim, m dan bergerak dengan kelajuan, v sepanjang jejari lengkungan, r:[4]

F = m a c = m v 2 r {\displaystyle F=ma_{c}={\frac {mv^{2}}{r}}}

a c {\displaystyle a_{c}} merupakan sentripetal pecutan.Arah daya tersebut berpusat ke tengah bulatan pergerakan objek.[5]Daya ini juga ditulis dalan terma halalaju sudut,ω sesuatu objek.

F = m r ω 2 {\displaystyle F=mr\omega ^{2}\,}